Vybrané výstavy od roku 1995

 

1995 Trenčín, Bratislava

1996 Budapešť, Szeged, Bratislava

1997 Kyjev, Užhorod (Ukrajina), Bratislava

1998 Bratislava, Trenčín

1999 Bratislava Fotogaléria

2000 Oslo, Bergen (Nórsko), Bratislava

2001 Halbturn (Rakúsko), Bratislava Fotogaléria

2002 Bratislava Fotogaléria

2004 Varšava, Sopot (Poľsko), Bratislava Fotogaléria

2005 Bratislava Fotogaléria

2006 Bratislava Fotogaléria

2008 Trenčín

2009 Bratislava Fotogaléria

2013 Bratislava

2014 Bratislava Fotogaléria

2014 – 2015 Trenčín