Výstava vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice v Bratislave, december 2014