Výstava vo veľkej sále FNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP, Bratislava, 2004 – 2005