Niektoré z najnovších obrazov      

 

 

                Kniha: Jana Pivovarníková – Obrazy, sochy, kresby