JANA PIVOVARNÍKOVÁ

 

Narodila sa 3. marca 1949 v Bratislave. V rokoch 1964 – 68 študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, na oddelení grafiky. V štúdiu pokračovala na Filozofickej fakulte UK, odbor dejiny umenia, kde absolvovala   r. 1974. Od 70. rokov sa sústavne venuje maľbe, od 90. rokov aj sochárskej tvorbe.